Селективність.
При застосуванні ПЗВ виникають питання, подібні до тих, що й при застосуванні автоматичних вимикачів, зокрема, як звести до мінімуму кількість вхідних в систему електропостачання пристроїв, ушкоджених в разі аварії.
Для ПЗВ із захистом від КЗ і перевантажень проблема селективності за струмом короткого замикання може бути вирішена за допомогою тих же специфічних умов, що й для автоматичних вимикачів.

Селективність

При застосуванні ПЗВ виникають питання, подібні до тих, що й при застосуванні автоматичних вимикачів, зокрема, як звести до мінімуму кількість вхідних в систему електропостачання пристроїв, ушкоджених у разі аварії.
Для ПЗВ із захистом від КЗ та перевантажень проблема селективності за струмом короткого замикання може бути вирішена за допомогою тих же специфічних умов, що й для автоматичних вимикачів.
Але для здійснення правильної захисту за струмом витоку, більш важливим аспектом є час спрацьовування ПЗВ.
Захист від контактної напруги ефективний лише в тому випадку, якщо не перевищується максимальний припустимий час відключення.
Якщо в ланцюзі присутні прилади користувача, струм витоку яких може перевищувати допустимі значення (мережевий фільтр з конденсаторним входом, встановлений між фазою і заземленням), або якщо система складається з великої кількості приладів користувача, буде правильно замість одного плавного головного ПЗВ встановити кілька ПЗВ для захисту відхідних ланцюгів, а на вводі – головний пристрій із захистом або без захисту за струмом витоку.

Селективне дифреле АББ

Горизонтальна селективність

Головний автоматичний вимикач без захисту за струмом витоку забезпечує "горизонтальну селективність", запобігаючи небажаному спрацьовуванню головного автоматичного вимикача і, як наслідок, виведенню з ладу всієї системи електропостачання, при виникненні струму витоку в будь-якій точці ланцюга.
Але в цьому випадку секція ланцюга між головним автоматичним вимикачем та ПЗВ залишається без "активного захисту".
Встановлення головного ПЗВ для його захисту призведе до проблеми "вертикальної селективності", що вимагає такої координації спрацьовування окремих пристроїв, при якій не виникало би протиріччя між надійністю енергопостачання й безпекою.
Така селективність може бути амперометричною (частковою) або хронометричною (повною).
Селективність ПЗВ схема

Вертикальна селективність

Вертикальна селективність також може бути утворена для спрацьовування за струмом витоку, враховуючи, що чим далі від периферичних ланцюгів системи електропостачання та ближче до головних електрощитів, тим менше ризик контакту нефахівців із небезпечними частинами системи.

Амперометрична (часткова) селективність

Селективність може бути утворена при встановленні ПЗВ із низькою чутливістю на вводі та ПЗВ із більш високою чутливістю на відвідних лініях.
Основна умова, необхідна для досягнення такої селектівності – щоб значення 1 встановленого на вводі ПЗВ (головного ПЗВ) більш ніж в два рази перевищувало 2 встановленого на лінії відведення. Робоча формула для отримання встановленої на лінії відведення амперометричної (часткової) селективності  – lΔn ввідного вимикача = 3хlΔn вимикача на відводній лінії (наприклад, F204 Abb тип А 300мА на вводі, F202 тип А 100мА на відводній лінії). В цьому випадку селективність є частковою, оскільки головний ПЗВ не спрацює тільки за умови, що< lΔm < 0.5*lΔ1.
Таблиця узгодження селективності ПЗВ

Хронометрична (повна) селективність

Щоб домогтися повної селективності, необхідно встановити селективні (з затримкою) ПЗВ.
Значення часу спрацьовування двох приладів, з'єднаних послідовно, повинні бути скоординовані так, щоб максимальний час спрацьовування t2 встановленого на лінії відведення ПЗВ був менше, ніж мінімальний час затримки спрацьовування t1 головного ПЗВ. Таким чином ПЗВ на відвідній лінії повністю розімкнеться швидше, ніж спрацює головний ввідний ПЗВ.
Відповідно до стандарту IEC 64-8/563.3 та коментарів до нього, для того щоб забезпечити повну селективність, значення  ввідного пристрою має бути більш ніж удвічі більше, ніж у ПЗВ на відводній лінії.
Робоча формула для отримання амперометричної (часткової) селективності – n вступного вимикача = 3хlΔn вимикача на відводній лінії (наприклад, дифреле Abb F204 тип А300мА на вводі, F202 тип А 100мА на відводній лінії).
З міркувань безпеки час відключення головного ПЗВ завжди має бути нижче кривої безпеки (див. графік нижче).
Характеристика спрацьовування селективного ПЗВ


1. теоретична крива безпеки

2. характеристика спрацьовування ПЗВ типу А

3. час затримки

4. характеристика спрацьовування ПЗВ типу В

Таблиця селективності для пристроїв захисного відключення
Таблиця селективності для ПЗВ